Вас чекають затишні номери, а з вікон санаторію відкриваються найкрасивіші пейзажі. Надані санаторієм послуги проживання відповідають встановленим стандартам, що підтверджує сертифікат відповідності № UА9.027.01700-08, виданий Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики 26 червня 2008.

На території санаторію розташовані:

  • триповерховий спальний корпус на з одно-, двох- і тримісні номери різних категорій
  • 4 однокімнатні двомісні котеджи
  • 6 двокімнатних двомісних котеджів

КАТЕГОРІЇ НОМЕРІВ

function Sim(sldrId) {

let id = document.getElementById(sldrId);
if(id) {
this.sldrRoot = id
}
else {
this.sldrRoot = document.querySelector(‘.sim-slider’)
};

// Carousel objects
this.sldrList = this.sldrRoot.querySelector(‘.sim-slider-list’);
this.sldrElements = this.sldrList.querySelectorAll(‘.sim-slider-element’);
this.sldrElemFirst = this.sldrList.querySelector(‘.sim-slider-element’);
this.leftArrow = this.sldrRoot.querySelector(‘div.sim-slider-arrow-left’);
this.rightArrow = this.sldrRoot.querySelector(‘div.sim-slider-arrow-right’);
this.indicatorDots = this.sldrRoot.querySelector(‘div.sim-slider-dots’);

// Initialization
this.options = Sim.defaults;
Sim.initialize(this)
};

Sim.defaults = {

// Default options for the carousel
loop: true, // Бесконечное зацикливание слайдера
auto: true, // Автоматическое пролистывание
interval: 5000, // Интервал между пролистыванием элементов (мс)
arrows: true, // Пролистывание стрелками
dots: true // Индикаторные точки
};

Sim.prototype.elemPrev = function(num) {
num = num || 1;

let prevElement = this.currentElement;
this.currentElement -= num;
if(this.currentElement < 0) this.currentElement = this.elemCount-1;if(!this.options.loop) { if(this.currentElement == 0) { this.leftArrow.style.display = 'none' }; this.rightArrow.style.display = 'block' }; this.sldrElements[this.currentElement].style.opacity = '1'; this.sldrElements[prevElement].style.opacity = '0';if(this.options.dots) { this.dotOn(prevElement); this.dotOff(this.currentElement) } };Sim.prototype.elemNext = function(num) { num = num || 1; let prevElement = this.currentElement; this.currentElement += num; if(this.currentElement >= this.elemCount) this.currentElement = 0;

if(!this.options.loop) {
if(this.currentElement == this.elemCount-1) {
this.rightArrow.style.display = ‘none’
};
this.leftArrow.style.display = ‘block’
};

this.sldrElements[this.currentElement].style.opacity = ‘1’;
this.sldrElements[prevElement].style.opacity = ‘0’;

if(this.options.dots) {
this.dotOn(prevElement); this.dotOff(this.currentElement)
}
};

Sim.prototype.dotOn = function(num) {
this.indicatorDotsAll[num].style.cssText = ‘background-color:#BBB; cursor:pointer;’
};

Sim.prototype.dotOff = function(num) {
this.indicatorDotsAll[num].style.cssText = ‘background-color:#556; cursor:default;’
};

Sim.initialize = function(that) {

// Constants
that.elemCount = that.sldrElements.length; // Количество элементов

// Variables
that.currentElement = 0;
let bgTime = getTime();

// Functions
function getTime() {
return new Date().getTime();
};
function setAutoScroll() {
that.autoScroll = setInterval(function() {
let fnTime = getTime();
if(fnTime – bgTime + 10 > that.options.interval) {
bgTime = fnTime; that.elemNext()
}
}, that.options.interval)
};

// Start initialization
if(that.elemCount <= 1) { // Отключить навигацию that.options.auto = false; that.options.arrows = false; that.options.dots = false; that.leftArrow.style.display = 'none'; that.rightArrow.style.display = 'none' }; if(that.elemCount >= 1) { // показать первый элемент
that.sldrElemFirst.style.opacity = ‘1’;
};

if(!that.options.loop) {
that.leftArrow.style.display = ‘none’; // отключить левую стрелку
that.options.auto = false; // отключить автопркрутку
}
else if(that.options.auto) { // инициализация автопрокруки
setAutoScroll();
// Остановка прокрутки при наведении мыши на элемент
that.sldrList.addEventListener(‘mouseenter’, function() {clearInterval(that.autoScroll)}, false);
that.sldrList.addEventListener(‘mouseleave’, setAutoScroll, false)
};

if(that.options.arrows) { // инициализация стрелок
that.leftArrow.addEventListener(‘click’, function() {
let fnTime = getTime();
if(fnTime – bgTime > 1000) {
bgTime = fnTime; that.elemPrev()
}
}, false);
that.rightArrow.addEventListener(‘click’, function() {
let fnTime = getTime();
if(fnTime – bgTime > 1000) {
bgTime = fnTime; that.elemNext()
}
}, false)
}
else {
that.leftArrow.style.display = ‘none’; that.rightArrow.style.display = ‘none’
};

if(that.options.dots) { // инициализация индикаторных точек
let sum = ”, diffNum;
for(let i=0; i that.currentElement) {
bgTime = getTime(); that.elemNext(diffNum)
}
// Если n == that.currentElement ничего не делаем
}, false)
};
that.dotOff(0); // точка[0] выключена, остальные включены
for(let i=1; i